Revit Architecture 2017

משך הלימודים: 76 ש"א

מטרות הקורס:
להקנות ידע בתוכנת REVIT לתכנון ושרטוט לימוד השימוש בתוכנה למטרות תכנון רעיוני באמצעות מודל תלת
מיימדי,היתרי בניה ותוכניות עבודה.

קהל היעד:
הקורס מיועד לאדריכלים,אדריכלי פנים,הנדסאי אדריכלות ,שרטטים והעוסקים בתחוםהאדריכלות.

דרישות קדם:
רקע בהפעלת מחשב.

משך הלימודים: 76 ש"א אחת לשבוע אחה"צ
19 מפגשים.


 *10% הנחה לבוגרי ביה"ס להנדסאים ק.הטכניון

______________________________________________________________________________

סילבוס:

נושאי הקורס:

קונצפציות של תוכנת Revit:
     ממשק התוכנה, הכרת תפריטי התוכנה, סוגי קבצים, יצירת קובץ אב-טיפוס
קירות:
     יצירת סגנונות של קירות , יצירת שכבות
מידות, עריכת מידות
הוספת מפלסים.
פקודות עריכה כלליות
רצפות:
     שיטות ליצירה ולעריכת רצפות.
     יצירת סוגי רצפות, פתחים ברצפות.שיוך חומרים לרצפות
חלונות:
     שיטות ליצירה ולעריכת חלונות
     תכונות,פרמטרים וסגננות של חלונות
דלתות:
     שיטות ליצירה ולעריכת דלתות
     תכונות,פרמטרים וסגננות של דלתות.
גגות:
     שיטות ליצירה  ולעריכת גגות.
     יצירת משטחים משופעים לגג, שכפול למפלסים paste align))
     חיבור קירות לגג, חיבור גגות
קירות מסך
      יצירת והגדרת חלוקות ופרופילים, הכנסת פרופילים במקומות החלוקה
     יצירת קירות מסך בצורות חופשיות.
     גגות מזכוכית
Massing-תכנון קונצפטואלי
משפחות אובייקטים-Families.
שירטוט פרטים. אובייקטים דו-מימדים.
מדרגות ומעקות.
     שיטות לשרטוט ולעריכת מדרגות.
     שיטות לשרטוט ולעריכת מעקות
הדפסה:
     יצירת גיליונות להדפסה, עריכת הגיליון
     הכנת גרמושקות
     יבוא ויצוא של קבצים
טופוגרפיה:
     יצירת כתבי כמויות
     מבוא להדמיה, יצירת חומרים חדשים

מרצה: לריסה גרינשפון

שעה ומיקום: הקורס יתקיים בבית הספר להנדסאים בקרית הטכניון בשעות אחה"צ

 

 

רוצה מידע נוסף?

פנה אלינו במייל course@pet.ac.il ,
בטל 04-8297115 או השאר פרטים ונחזור אליך