3dmax + v-ray 3.2

משך הלימודים: 80 ש"א

הקורס מיועד בעיקר להנדסאי אדריכלות ואדריכלים הרוצים להפיק הדמיות פוטוראליסטיות של מבנים ועיצוב פנים

מטרות הקורס:
בקורס נלמד לבנות מודלים אדריכליים במספר שיטות כולל יבוא של קבצי דו מימד מ-Autocad ויבוא קבצי תלת מימד
מ- Revit ו-Sketchup. שימוש בספרית החומריםוהוספת חומרים מיוחדים. תאורה מלאכותית ותאורת אור יום,
ניתוח הצללות לפי שעותהיום. שימוש מיטבי בסוגי הרנדר השונים. יצוא תמונות למצגות ודפוס. הגדרות מצלמהויצירת
סרטים קצרים מחוץ ובתוך המבנה.

קהל היעד:
הקורס מיועד בעיקר להנדסאי אדריכלות ואדריכלים הרוצים להפיק הדמיות פוטוראליסטיותשל מבנים ועיצוב פנים.

דרישות קדם:
רקע בהפעלת מחשב,לא נדרש ידע קודם בתוכנה. רצוי ידע באוטוקד ובתוכניות בניה.

משך הלימודים: 80 ש"א אחת לשבוע אחה"צ
20 מפגשים

 10% הנחה לבוגרי ביה"ס להנדסאים ק.הטכניון

_______________________________________________________________________________

סילבוס

ממשק, תצוגה ותפריטים ראשיים » 3 שעות:
היכרות עם ממשק התוכנה, שליטה בתצוגה, קביעת יחידות עבודה.

בניית מודלים » 9 שעות:
פרמטרים שינוי Standard Primitives, Extended Primitives, ספריות
בניית אובייקטים מדו מימד לתלת מימד: Sweep, Bevel Profile, Bevel, Extrude. יבוא שרטוטי דו מימד מאוטוקד ועריכתם.

עריכת מודלים » 6 שעות:
שימוש בחלון ה- Modify, מודפיירים מסוגים שונים: Noise, Twist, Taper, Bend

אובייקטים ארכיטקטוניים» 9 שעות
קירות, חלונות, דלתות, מדרגות, מעקות.
חומרים לאובייקטים ארכיטקטוניים, ספרית AecTemplates.

חומרים » 9 שעות:
סוגי חומרים, ספריותMental Ray Materials, Standard and Raytrace Materials
יצירת חומרים, טקסטורות, מיפוי.

תאורה» 7 שעות:
סוגי התאורה האפשריים בתוכנה, שיטות תאורה.
ספרית Daylight and Sunlight Systems ,Photometric lights, תאורה פיזיקלית לפי מיקום גאוגרפי, תאריך וכיוון.

מצלמות» 4 שעות:
יצירת מצלמות וכיוונן, פרמטרים של מצלמות, עומק חדות שדה, תנועת מצלמה.

רנדר (Render)» 9 שעות:
רנדר ברירת מחדל ((Scanline Renderer,הפרמטרים השונים שלScanline Renderer, רנדר Mental Ray, הפרמטרים השונים של Mental Ray,
דגש על Final, Indirect Illumination ,Global Illumination ,Gathering

הפקת תמונות וסרטים » 4 שעות:
הפקת תמונות בגדלים שונים: למצגות ודפוס, יצירת סרטים קצרים של תנועת מצלמה מסביב ובתוך המודל.

מרצה:
איתן כפרי

היקף הקורס:
80 שעות אקדמיות
20 מפגשים

שעה ומיקום:
הקורס יתקיים בבית הספר להנדסאים בקרית הטכניון בשעות אחה"צ

רוצה מידע נוסף?

פנה אלינו במייל course@pet.ac.il ,
בטל 04-8297115 או השאר פרטים ונחזור אליך