תוכנית לימודי השלמה לתואר להנדסאים

90 נקודות לימוד באוניברסיטה +30 נקודות הכרה בתואר הנדסאי*

מבוא:
החוג ללימודים רב – תחומיים באוניברסיטת חיפה מציע תוכנית מיוחדת לתואר ראשון למועמדים בעלי תעודת הנדסאים או לסטודנטים הלומדים לקראת תואר הנדסאי.
ארגונים וחברות עוסקים בפיתוח ההון האנושי כחלק ממימוש יעדי הארגון. לכן, מעבר לכישורים המקצועיים והטכנולוגים הנדרשים, חייב ההנדסאי השכלה רחבה ורכישת מיומנויות במגוון תחומים שנועדו לתמוך בתפקידי ניהול שהוא עתיד למלא בארגון.
הלימודים לתואר אקדמי באים למלא יעד זה.

התואר הינו תואר של אוניברסיטת חיפה.
במסגרת החוג ללימודים רב – תחומיים לומדים כיום כ – 2,000 סטודנטים בתוכניות רבות ומגוונות, ובכלל זה תוכניות של כוחות הביטחון (צבא,ומשטרה), עובדי המגזר הציבורי והפרטי וכ"ו. בכל אחת מתוכניות אלו נבנית תוכנית ייחודית המשכללת את השכלתו הקודמת של הסטודנט, לרבות הכשרות קודמות שעבר – במקרה הספציפי שלכם היותכם הנדסאים או סטודנטים הלומדים לקראת תואר הנדסאי. 

היתרון הבולט של חוג זה על פני תוכניות לימוד אחרות הוא מגוון העצום של המקבצים והקורסים. במסגרת הלימודים לתואר משולבות דרכי הוראה חדשניות שמטרתן להקנות מיומנויות למידה לסטודנט ולהקל עליו את ההשתלבות במערך הלימודים האקדמיים.
בתוכנית משולבים לימודי אנגלית. לימודי האנגלית הם חלק מהדרישות הקבלה במוסדות להשכלה גבוהה; אולם במסגרת הלימודים הייחודית הזו תומכת האוניברסיטה בכל לומד על פי רמתו ההתחלתית ועד לדרגת פטור. כך, שבתום הלימודים לתואר, רוכש הסטודנט גם שליטה בשפה האנגלית ללא קשר לידיעותיו ההתחלתיות.
סטודנטים לו יוכלו להתקבל ללימודים באוני' ללא רמת אנגלית.
על הסטודנט להגיע לרמת פטור כחלק מחובותיו לתואר.
לימודי האנגלית אינם כלולים השכר הלימוד.

תוכנית הלימודים:
לימודים לתואר ראשון באוניברסיטת חיפה כוללים 120 נקודות זכות. בתוכנית זו, הכרנו בתואר ההנדסאי כשווה ערך ל – 30 נקודות אקדמיות, כך שתצטרכו להשלים עוד 90 נקודות בלבד.

תכני הלימוד:
כל תוכנית לימודים לתואר ראשון במסגרת חד-חוגית מחייבת ארבעה מקבצים (תחומי דעת) כאשר בכל אחד מהם תכתב עבודת מחקר פרטנית ("סמינריון").
מדע המדינה ומזה"ת
משפטים
שירותי אנוש
אתיקה,כלכלה ומנהל עסקים
סוציולוגיה- פסיכולוגיה
הכרה של תעודת הנדסאים

בכל אחד ממקבצים אלו יילמדו כ- 22 נקודות זכות, וביחד עם ההכרה על לימודי ההנדסאים, 120 נקודות. הקורסים הם בני 4 שעות סמסטריאליות ומקנים 4 נקודות, למעט סמינריונים המקנים 6 נקודות זכות.

שכר לימוד:
אוניברסיטאי לפי הוראות המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג).

*הכרה בתעודת הנדסאי הינה הכרה אקדמית בלבד ואינה מזכה בשכר לימוד.