תואר ראשון

החוג ללימודים רב תחומיים באוניברסיטת חיפה מציע תוכנית יחודית לתלמידים הלומדים
במסלול הנדסאים, תוכנית זו באה להוסיף על השכלתו המקצועית והטכנולוגית של
ההנדסאי, ובזכותה הוא רוכש השכלה רחבה ומיומנויות במגוון תחומים שנועדו לתמוך
בתפקידי ניהול אותם ההנדסאי עתיד למלא.


תנאי הקבלה לתוכנית הינם תנאי הקבלה לביה"ס:

  • הלימודים נערכים בבית הספר פעם בשבוע בין השעות 17:00-20:00.
  • בכל סמסטר יתקיים קורס אחד בן 4 שעות אקדמיות (4 נקודות). סה"כ ניתן לצבור 16 נקודות במשך תקופת הלימודים בבית הספר(שנתיים).
  • אוניברסיטת חיפה תכיר ב- 30 נקודות אקדמיות עבור דיפלומת הנדסאי בכפוף לתנאי הקבלה לאוניברסיטה. לתואר B.A נדרשות 120 נקודות.
  • אחרי שנתיים יוצאים עם דיפלומת הנדסאי ובנוסף - עם כמעט מחצית מהנקודות לתואר ראשון.
  • התוכנית הנ"ל מותנית במס' נרשמים ובהסכמת אוניברסיטת חיפה. הלימודים לתואר B.A באחריות אוניברסיטת חיפה בלבד.
  • דמי רישום לתוכנית 100 ש"ח.

מבנה הלימודים

הלימודים ירוכזו יומיים בשבוע אחה"צ ויום שישי, למשך 6 סמסטרים
(בכל שנה 3 סמסטרים קיץ: יולי-ספטמבר,סתיו: אוקטובר – ינואר, אביב:מרץ- יוני).
הלימודים יתנהלו בקמפוס אוניברסיטת חיפה.
פתיחת קבוצה חדשה מותנית במספר מועמדים.
הקורסים באנגלית (כל סטודנט עפ"י רמתו), מתקיימים בימי ו' מ- 11:00 עד 14:00.

דוגמא לקורסים מקבצים:

מקבץ כלכלה ומנהל עסקים
התפתחותה של החשיבה הכלכלית
מבוא למנהל עסקים
מבוא לכלכלה ללא כלכלנים
מבוא לכלכלת ישראל
ניהול משאבי אנוש
מבוא לשיווק
מבוא ללוגיסטיקה
יסודות המימון
סמינריון- חברה וכלכלה בישראל בעידן הגלובליזציה

מקבץ מדע מדינה ומזה"ת
מנהל ציבורי
המערכת הפוליטית הישראלית
מבוא ליחסים בינלאומיים
מבוא לממשל ופוליטיקה
התנהגות פוליטית בישראל
כלכלה מזרח תיכון
מבוא למזרח התיכון
פונדמנטליזם אסלמי
מבוא לדת האסלאם
ישראל במרחב המזרח תיכוני
טרור ופוליטיקה – סמיניריון

 

 

 

 

 

מקבץ משפטים
יסודות המשפט בישראל
דיני חוזים
דיני נזיקין
דיני עבודה
תביעות קטנות
דיני בוררות
דיני מיסים

מקבץ סוציו'- פסיכולוגיה
מבוא לפסיכולוגיה
פסיכולוגיה חברתית
תיאוריות אישיות
יחסים בין אישים
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
הפרעות אישיות
סמיניריון

מקבץ שירותי אנוש
שיטות מחקר
עבודת צוות בצוות רב מקצועי
רטוריקה
קבלת החלטות