צור קשר

בחר מגמה

להרשמה וקבלת מידע עדכני:

מדור ייעוץ, שיווק והרשמה
מיקום: קומה 5 חדר 529
שעות קבלה: 09:00-15:00
טלפונים: 04-8297100, 04-8297161, 04-8297150, 04-8297130
פקס: 04-8297151.

טלפונים לבירורים:

מרכזיית הטלפונים של ביה”ס הארצי להנדסאים
04-8297100
מזכירות ההרשמה וקבלת מועמדים
04-8297161 , 04-8297150 , 04-8297130.