מכינה טכנולוגית

מכינה טכנולוגית

רוצה מידע נוסף?

 

אודות המכינה

המכינה מיועדת לסטודנטים שאינם עומדים בתנאי הקבלה ללימודי הנדסאים.
מרבית בוגרי המכינה שהמשיכו את לימודיהם בביה”ס הארצי להנדסאים, סיימו בהצלחה ואף בהצטיינות.
תעודת הגמר של המכינה קבילה בכל המכללות להנדסאים ולטכנאים ברחבי הארץ.
המכינה הטכנולוגית מאושרת על ידי המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע (מה”ט).

סגל ההוראה של המכינה מורכב ממרכזת המכינה וממורים אקדמאים בעלי ניסיון רב בתחום ההוראה.

מטרת המכינה

 • לאפשר לסטודנטים חסרי תעודת בגרות או בעלי תעודת בגרות חלקית, שאינם עונים על תנאי קבלה ללימודי ההנדסאים, להשלים את מקצועות הלימוד החסרים 
 • לשפר את ידיעותיהם של המועמדים לביה”ס במקצועות היסוד
 • להקנות לסטודנטים הרגלי למידה ועבודה נכונים, שיאפשרו להם להצליח בהמשך לימודיהם.

תוכנית הלימודים במכינה הטכנולוגית
נלמדים 3 מקצועות ראשיים:

 • מתמטיקה כ- 270 שעות לימוד
 • עברית כ- 90 שעות לימוד
 • אנגלית כ- 240 שעות לימוד.

בנוסף, במכינה נלמד מקצוע העשרה: מיומנויות למידה כ- 40 שעות לימוד.
שלושת המקצועות הראשיים: מתמטיקה, עברית ואנגלית הם תנאי הקבלה להנדסאים.

בחינות במכינה הטכנולוגית
במשך הלימודים מתקיימים במכינה בחינות מעבר בסוף הסמסטר, ובחינות ממלכתיות עם סיום הלימודים:

 • הצלחה בבחינות סמסטר א’ בקורסי המכינה היא תנאי להמשך הלימודים בסמסטר ב’
 • הצלחה בבחינות הפנימיות של ביה”ס היא תנאי קבלה ללימודי הנדסאים
 • עם סיום הלימודים הסדירים במכינה הטכנולוגית, על הסטודנטים לעמוד ב - 3 בחינות ממלכתיות במקצועות: מתמטיקה,עברית ואנגלית

תעודה תוענק ללומדים שני מקצועות לפחות מתוך המקצועות הראשיים.
למסיימים תוענק תעודת סיום של המכינה הטכנולוגית, הקבילה בכל בתי הספר להנדסאים ולטכנאים בארץ.

מועדי פתיחת המכינות: 

 1. באוקטובר (מועד חורף):   הלימודים נמשכים כ- 10 חודשים עד יולי
 2. בינואר (מועד אביב):        הלימודים נמשכים כ- 7 חודשים עד יולי

מסלול הלימודים
הלימודים במכינה מתקיימים בשני מסלולי לימוד:
מסלול לימודי יום משך הלימודים 2 סמסטרים, בשעות הבוקר.
מסלול לימודי ערב משך הלימודים 2 סמסטרים, החל מהשעה 17:00/16:00.
במתכונת מסלולי הלימוד עשויים לחול שינויים בהתאם להחלטתה של הנהלת ביה"ס.

מסמכים ותעודות הדרושים להרשמה

 • תעודת סיום של 11 או 12 שנות לימוד וכן גִליון ציונים.
 • טופסי בקשה להרשמה ללימודים (יש למלא את הטפסים בדייקנות ולחתום במקומות הנדרשים).
 • תעודת זהות ((מועמדים שהם תושבים ארעיים ימציאו אישור של משרד הפנים על שהותם בארץ).
 • תעודת שחרור מצה”ל (על המועמדים להציג תעודת שחרור או תעודת פטור משירות צבאי או אישור על דחיית שירות. מועמדים בשירות חובה או קבע חייבים אישור מצה”ל).
 • תמונת פספורט עדכנית.

תנאי קבלה ללימודים במכינה הטכנולוגית
על המועמדים להיות בעלי השכלה תיכונית של 11 או 12 שנות לימוד פורמאליות לפחות (בוגרי כיתה י”א או י”ב בביה”ס התיכון).