מידע וייעוץ למועמדים

ימים פתוחים

חשוב לאסוף מידע ולהתייעץ לפני ההרשמה כי ידיעה ברורה על מה שברצונכם ללמוד והתאמת הציפיות לדרישות, יגדילו את סיכוייכם להתקבל למגמות ולמסלולים המבוקשים על ידיכם. בחירה נבונה ושקולה התואמת את שאיפותיכם, תתרום רבות להצלחה בלימודים ולמציאת עניין בעיסוק המקצועי בעתיד. בחירת המקצוע וההחלטה על מגמת הלימודים אינה פשוטה, לכן נצלו את הימים
הפתוחים הנערכים בביה”ס כדי להכיר את המגמות השונות ולפגוש את חברי הסגל והסטודנטים.

מדור ייעוץ למועמדים

לרשות המתעניינים באפשרויות ההרשמה לביה”ס הארצי להנדסאים, עומד מדור ייעוץ הנותן ייעוץ אישי בנושאים של תנאי קבלה ותוכניות לימוד. בנוסף, ניתן לקבל ייעוץ והסברים ממרכזי המגמות בביה”ס בנוגע למגמות ולמסלולי הלימוד.
לקביעת מועד לייעוץ אישי יש ליצור קשר עם מרכזי המגמה במועדים ובשעות הקבלה שלהם או ליצור קשר עם מזכירות ההרשמה.
לקבלת ייעוץ במדור הייעוץ אין צורך לתאם את הביקור מראש. מומלץ להביא מסמכים ותעודות הדרושים להרשמה.

להורדת המידעון (PDF) לחץ כאן

קבלת קהל

בבניין ביה”ס הארצי להנדסאים, (קומה 5 קומת הכניסה), חדר 529 , בימים א'- ה' בשעות 09:00-15:00.

המען למכתבים

ביה”ס הארצי להנדסאים, קריית הטכניון, חיפה 32000 . ניתן להירשם גם בדואר ובלבד שיצורפו כל המסמכים הנחוצים להרשמה וימולאו במלואם.

אתר ביה”ס הארצי להנדסאים www.pet.ac.il
מרכזיית הטלפונים של ביה”ס הארצי להנדסאים 04-8297100
מזכירות ההרשמה וקבלת מועמדים 04-8297161 , 04-8297150 , 04-8297130

מסמכים ותעודות הדרושים להרשמה

  • טופסי בקשה להרשמה ללימודים (יש למלא את הטפסים בדייקנות ולחתום במקומות הנדרשים).
  • תעודות השכלה מקוריות: יש להמציא תעודת בגרות מלאה או חלקית, הכוללת 3 מקצועות נדרשים: מתמטיקה ואנגלית - ברמה של 3 יח”ל לפחות, ועברית - ברמה של 2 יח”ל לפחות או תעודת גמר של מכינה טכנולוגית או מכינה קדם אקדמית.
  • תעודת זהות (מועמדים שהם תושבים ארעיים ימציאו אישור של משרד הפנים על שהותם בארץ).
  • תעודת שחרור מצה”ל (על המועמדים להציג תעודת שחרור או תעודת פטור משירות צבאי או אישור על דחיית שירות. מועמדים בשירות חובה או קבע חייבים אישור מצה”ל).
  • תמונת פספורט עדכנית.

הערות

  • חיילים בשירות חובה, אשר מעוניינים להתקבל ללימודים בביה”ס הארצי להנדסאים, זכאים להגיש ביחידותיהם בקשה לשחרור מוקדם מצה”ל – עד 3 חודשים לפני מועד תום שירותם הסדיר.
  • ההחלטה בדבר קבלת הנרשמים ללימודים בביה”ס, מתקבלת על ידי ועדת הקבלה של ביה”ס על פי הציונים בתעודות ההשכלה ועל פי הניסיון המקצועי הקודם .במקרים מסוימים יידרשו הנרשמים להיבחן בבחינות כניסה ויוזמנו לריאיון בפני ועדת הקבלה.
  • לאחר קבלת ההחלטה על קבלת המועמד לביה”ס, תשולם על ידו מקדמה על חשבון שכר הלימוד. אי תשלום המקדמה במועד שייקבע, ייחשב כוויתור מצד המועמד על קבלתו ללימודים.

אנו מאחלים לכם הצלחה ומקווים לראותכם בין תלמידי ביה”ס הארצי להנדסאים בשנת הלימודים הקרובה