שינויים בשעות פתיחת הספריה

10/08/17

שעות פעילות הספרייה בין התאריכים 13.09 עד 26.09

 ימים א ,ג, ה    מ-10:00 עד  16:00

ימים ב, ד        מ-14:00 עד 20:00

       ו'            מ- 8:00  עד  12:00