הנפקת כרטיסי סטודנט

31/10/16

כל סטודנט אשר לומד בבית ספרינו רשאי להזמין תעודת סטודנט.

באפשרותכם לקבל תעודת סטודנט של בית הספר הארצי להנדסאים בטכניון או להצטרף לאס"ט ולהזמין תעודת סטודנט של אגודת הסטודנטים של הטכניון.